PCSCHEMATIC GPI for GARO ELFLEX AB  Silkesvägen 43 • 331 53 VÄRNAMO • Tel. 0370-51 17 00 • order.elflex@garo.se www.garo.se

 PLUG IN

BESTYCKA DITT GPI SKÅP SOM DU VILL!

PROJEKT DATA:

VÄLJ SKÅP:  

KOMMENTAR:
Kund:
Projekt: 
Datum: 
Konstuktör:
SKÅP INFORMATION:

Benämning:


Typbeteckning:


E-nummer:


Modulbredd (x 50mm):


Resterande modulplatser 0Totalvikt (Kg):

Bestycka GPI skåpet från vänster till höger med modulerna nedan. Om ni vill lämna tomrum mellan modulerna,använd BM moduler.
1 modulbredd är lika med 50 mm.Information om den valda modulen visas till höger.


VÄLJ MODULER:   
SKÅP
Information:
  Benämning:
 

  Typbeteckning:
 

  E-nummer:
 

  Modulbredd (x 50mm):
 

  Vikt (Kg):
 

PCSCHEMATIC GPI for GARO ELFLEX AB  Silkesvägen 43 • 331 53 VÄRNAMO • Tel. 0370-51 17 00 • order.elflex@garo.se www.garo.se